// Home

Moderniseren naar menselijke maat

De Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is op 14 november 2012 gepresenteerd in Nieuwspoort, Den Haag. Een toekomstvisie in het teken van kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt, waarbij het versterken van de relatie tussen patiënt en huisarts centraal staat. Dat betekent dat elke patiënt een vaste huisarts heeft, en dat bij afwezigheid van deze huisarts er een tweede vaste huisarts is die de patiënt ook kent. Bovendien helpt de huisarts de patiënt bij het managen van zijn eigen zorg.


Lees online: Kerndocument

Lees online: Toekomstvisie


De Nederlandse huisartsenzorg heeft continuïteit hoog in het vaandel staan. Daarom wordt in de toekomstvisie voorgesteld dat de huisarts in 2022 minimaal drie dagen per week beschikbaar is voor zijn patiënten. De inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan hierbij behulpzaam zijn, zodat patiënt en huisarts elkaar ook via die weg gemakkelijk kunnen vinden.

Flexibeler openingstijden
Voor een efficiënte communicatie met de patiënt wordt meer ICT ingezet. Zo wordt het bijvoorbeeld voor de patiënt mogelijk om zelf online afspraken te maken. Flexibeler openingstijden bieden mogelijkheden voor zowel huisarts als patiënt om zorg op het gewenste moment te bieden en te ontvangen.

Breed zorgaanbod
De zorgvraag groeit en verandert, de zorg rondom de patiënt wordt complexer. Met het streven om de patiënt zoveel mogelijk zorg dicht bij huis te bieden, wordt samenwerking met andere zorgverleners steeds belangrijker. Bijvoorbeeld met de wijkverpleegkundige, apotheker en psycholoog. De Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 pleit daarom voor lokale en regionale samenwerkingsverbanden om patiënten een breed zorgaanbod aan te kunnen bieden. Daarmee is het mogelijk de zorg aan de patiënt dicht in de buurt te blijven leveren terwijl de samenwerking verder weg, eventueel virtueel, is georganiseerd. Bij verwijzing naar het ziekenhuis blijft de huisarts de patiënt goed volgen en begeleiden. De coördinerende rol van de huisarts blijft behouden.